Skip to content

World Rheumatology Forum

Organizing Committee

Organizing Committee

Patrons

Prof. DS Mathur

Prof. Renu Saigal

Prof. LA Gauri

Dr. Ashok Ramdeo

Advisors

Dr. B G Dharmanand

Dr. Indrajit Agarwal

Dr. Suma Balan

Dr. Neerja Grover

Prof. Raman Sharma

Prof. Arvind Kumar Jain

Dr. Avinash Agarwal

Dr. Madhulika Sharma

Prof. Sanjiv Maheshwari

Prof. Puneet Saxena

Dr. RN Yadav

Dr. Vipin Kumar Jain

Organizing Committee

Prof. PD Meena

Prof. Abhishek Agrawal

Dr. Sanjeev Gupta

Dr. Dileep Wadhwani

Prof. Puneet Rijhwani

Prof. Prabhat Kanvaria

Dr. Devendra Dadhich

Dr. Ravi Singh Chaddha

Dr. Laxmi Kant Goyal

Dr. Sumeet Garg

Dr. Amit Sharma

Dr. Bharat K Singh

Dr. Vishnu Sharma

Dr. Sourabh Malviya

Dr. Rajkiran Dudam

Dr. Naval Mendiratta

Dr. Bhupendra Vaishnav

Dr. Aadhaar Dhooria

Dr. Akhil Goel

Dr. Abhay Shivpuri

Abstracts Committee

Souvenir Committee

Abstracts Committee

Dr. Avinash Jain

Dr. Arghya Chattopadhyay

Dr. Arun Kumar Kedia

Dr. Chengappa K

Dr. Dhaval Tanna

Dr. Gayatri Ekbote

Dr. Manoj Khatri

Dr. Meghana Gavli

Dr. Mukhtar Masoodi

Dr. Neeraj Jain

Souvenir Committee

Dr. Akshat Pandey

Dr. Asna Shaikh

Dr. Dheeraj Mittal

Dr. Dipti Patel

Dr. Kavitha M

Dr. Keerthi Talari

Dr. Laxman Meena

Dr. Rashi Maheshwari

Dr. Satyam Bhatt

Dr. Sunitha Kayidhi

Dr. Avinash Jain

Dr. Arghya Chattopadhyay

Dr. Akshat Pandey

Dr. Asna Shaikh

Dr. Arun Kumar Kedia

Dr. Chengappa K

Dr. Dheeraj Mittal

Dr. Dipti Patel

Dr. Dhaval Tanna

Dr. Gayatri Ekbote

Dr. Kavitha M

Dr. Keerthi Talari

Dr. Manoj Khatri

Dr. Meghana Gavli

Dr. Laxman Meena

Dr. Rashi Maheshwari

Dr. Mukhtar Masoodi

Dr. Neeraj Jain

Dr. Satyam Bhatt

Dr. Sunitha Kayidhi

WRF Coordination Committee

Dr. Ajit Nalawade

Dr. Amit Dua

Dr. Anshul Goel

Dr. Arun Hegde

Dr. Bimlesh Dhar Pandey

Dr. Damodaram P

Dr. Himanshu Pathak

Dr. Parthajit Das

Dr. Pravin Patil

Dr. Samir Rajadhyaksha

Dr. Sham Santhanam

Dr. Somya Jain

Organising Chairs

Prof. Aradhana Singh

Dr. Banwari Sharma

Scientific Chairs

Prof. Vinod Ravindran

Dr. Mohit Goyal

Organising Secretary

Dr. Rahul Jain